top of page

Badania psychologiczne

W gabinecie możliwe jest wykonanie różnorakich badań psychologicznych opartych o profesjonalne narzędzia z Pracowni Testów Psychologicznych, w tym:

- badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń (w tym pracowników       
 ochrony);

- badanie neuropsychologiczne;

- badanie intelektu (określenie IQ);

- badanie osobowości.

Podpisz umowę najmu
Podpisz umowę najmu

Badanie neuropsychologiczne

Jest to diagnoza funkcji poznawczych: mowy, pamięci, uwagi, w której używa się kilku specjalistycznych testów.  Jej celem jest ocena na ile sprawność poznawcza i zdolności intelektualne uległy osłabieniu przez działanie choroby (demencja, udar, choroba Alzheimera, Parkinson, etc.) czy innego uszkodzenia mózgu. Pozwala też rozróżnić na ile deficyty są faktycznie wynikłe z choroby, a na ile u ich podłoża leży stan emocjonalny (np.: bardzo silny stres).

Wyniki diagnozy pozwalają zaprojektować terapie neuropsychologiczną, a często są niezbędne w procesie orzecznictwa (inwalidztwo, renta).

Oferuję wsparcie dla opiekunów osób z problemami natury dementywnej.

bottom of page